Terapia

Tu nachádzajúce sa informácie sú čisto informatívneho charakteru pre vytvorenie si približnej predstavy o liečbe. Každý lekár koná podľa aktuálneho stavu postihnutia a techník využívajúcich na svojom pracovisku.

Rozhodujúca je včasná liečba čo najskôr po narodení a najvýhodnejšie je "zlaté" obdobie vo veku do 3 týždňov, keď väzivové štruktúry sú poddajné vplyvom materských hormónov a je možné ich predĺžiť. V deň pôrodu alebo na druhý deň sa prikladajú redresné sadrové obväzy, ktoré sa menia v 48 hodinových intervaloch, neskôr v týždňových intervaloch, pričom sa redresia postupne zvyšuje. Cieľom konzervatívneho liečenia je korekcia všetkých deformít a vychádza z princípu spätného otočenia pätovej kosti. Pri pretrvávaní deformity po 3.mesiaci života je potrebná operačná liečba. Jej cieľom je dosiahnuť takmer normálneho tvaru nohy, ktorá je schopná fyziologického nášľapu a záťaže a pritom je zachovaná dostatočná hybnosť v kĺboch.

Podľa veku a závažnosti postihnutia sa vykonáva:

 1. Vo veku 3 - 6 mesiacov zadné uvoľnenie a predĺženie Achillovej šľachy.
  Následne dieťa nosí sadru 6 týždňov.
 2. Vo veku 6 mesiacov až 3 roky kompletné uvoľnenie všetkých skrátených štruktúr a správne zosadenie patologicky orientovaných kostičiek.
 3. V staršom veku sú už prítomné aj tvarové zmeny aj po predchádzajúcich operáciach alebo neúspešnej konzervatívnej liečbe, a preto aj následné operácie sú obšírnejšie , samozrejme volené individuálne podľa aktuálneho stavu.
  Na Slovensku sa vykonáva operácia podľa McKay - a , korekcia ťažkých foriem PEC pomocou TSF - fixatora (Taylor Spatial Frame) sa prevádza najbližšie vo Viedni.

Ak táto korektúra je dostatočná , je nutné dlhú dobu počas noci vášmu dieťaťu nakladať dlahy, aby sa udržali dosiahnuté úspechy.

Samozrejme je dôležité chodiť na pravidelné kontroly v prvom roku života až do ukončenia vývoja dieťaťa a tak predísť recidíve.
Vaše dieťa bude môcť normálne chodiť a behať a iba podľa toho, aké ťažké je postihnutie, môže mať ľahké obmedzenia pri intenzívnom športovaní.
Ak je konská noha jednostranná, môže ostať lýtko na postihnutej strane trošičku tenšie ako na zdravej. A tiež eventuálne číslo topánky je na postihnutej nohe menšie o jedno max. dve čísla.

Či už sadrovaním alebo operáciou , táto dlhá cesta za peknými nožičkami Vašich detí nekončí. Z našej ankety o rehabilitácii vyplynulo, že naše mamičky sú veľmi kreatívne, nevzdali to a všetok svoj čas a úsilie venujú nožičkám svojich ratolestí.

Väčšina rodičov, ktorí už dlhšie s týmto ochorením bojujú, preferujú plávanie ako výborný spôsob rehabilitácie. Je to dokonca až 2 - 3-krát do týždňa.

Veľa rodičov masíruje svoje deti doma, 2 - 3-krát denne z vlastnej iniciatívy.
"Som zaučená fyzioterapeutkami: Začíname lýtkom, potom prejdem na chodidlo - vyťahovanie prštekov, hladkanie, šteklenie - nožička sa dostáva do základného postavenia (toto nám ukazovali aj dr. aj rehab. sestry), takisto štipkanie lýtka."

Niektorí využívajú pomoc odborníkov: "Vždy keď máme príležitosť, necháme malého pomasírovať (z času na čas na plavárni, v aqua-parku,...)"

Rehabilitáciou je možné dosiahnuť veľké pokroky a na výber je množstvo cvikov ,ktoré prospejú Vášmu dieťatku , či je to už Vojtova metóda alebo Bobathove cviky
Samozrejme, je nutné tieto metódy cvičiť najprv s odborníkom a po dobrom zaučení pokračovať aj doma.

Je aj veľa iných cvikov a možností , ktoré sa dajú praktizovať.

Tu je príklad niektorých cvičení, ktoré sa cvičia doma, už po zaučení rehabilitačnou sestrou:

 1. Dieťa "posadíme" na kolienka, najlepšie na podložku chrbtom k sebe, chytíme za rúčky, ktoré mierne vytočíme dozadu (zviditeľnia sa lopatky) a posúvame dieťa - len chrbátikom smerom do ľahu, ale nôžky stále ostávajú po celý čas v kolienkach ohnuté a dieťa, keď je "v ľahu", sa samo dvíha smerom nahor.
 2. Dieťa dáme ľahnúť na bruško na podložku, nôžky vystrieme, jednou rukou chytíme dvoma prstami pätičku a druhou rukou chytíme prednú časť chodidla a ideme do pohybu ako keby sme to chceli od seba oddeliť - naťahuje sa Achillova šľacha.
 3. Dieťa dáme ľahnúť na podložku, nôžku dáme nahor v 90º uhle k telu a prstom v bodoch pritláčame od päty až po lýtko v odstupoch cca 1,5 cm... v takej intenzite, aby pokožka zbelela a späť dostala ružovú farbu.
 4. Klasická masáž prstami v lýtkovej časti smerom k päte.
 5. Dieťa položíme bruškom na FIT loptu, ruky by malo mať pred sebou, nôžky vystreté , chytíme za členky a loptou robíme pohyb dopredu, dieťa zapája nožičky do toho, akoby sa chcelo udržať na lopte a tiež robíme pohyby do strán.
 6. Dieťa položíme na podložku bruškom nadol, nôžku mierne vytočíme do tvaru čísla 4 s tým, aby sme vonkajšiu časť chodidla mali otočenú k sebe a pritlačíme na miesto pri pätičke jedným prstom - dieťa vytáča prsty.
 7. Dieťa dáme ľahnúť alebo aj v sede, šteklíme Achillovu šľachu - celé lýtko po vonkajšej strane, ako aj chodidlo po vonkajšej strane - cvičia pri tom hlavne prsty a naťahuje sa Achillova šľacha.

Samozrejme, každé dieťa je individuálne a jeho ochorenie tiež , či už je jediná dg. PEC, alebo ich má Vaše dieťa viacej, cvičte s ním až po odporučení a zaučení odborníkom.

Rehabilitovať môže dieťa aj formou hier stimulujúcich Achillovu šľachu "chodenie po špičkách, pätách, skákanie ako žabky, kreslenie nohami, prstami na nohách, robíme "žeriav" - tlačí prsty do predmetu, alebo dvíha prstami predmet, ktorý ja držím v ruke..."
Cvičenie sa dá doplniť používaním biolampy , masážneho ježka, masážnych vaničiek, rotany, rotopédu...

Veríme, že aj prostredníctvom tejto stránky sme Vám ukázali, že všetko sa dá zvládnuť, len sa treba pustiť do boja.